Med Center CU

Search

ติวสอบใบประกอบแพทย์ มั่นใจทำได้มากกว่าที่คิด ด้วยคอร์สเรียนจาก Med Group

Latest Article

คอร์สที่เกิดมาเพื่อคนเรียนหมอ ติวสอบใบประกอบแพทย์ พาตะลุยทุกโจทย์สำคัญ ที่นักศึกษาแพทย์ทุกสถาบันต้องเจอ เพิ่มความมั่นใจให้มากกว่า ลงสนามสอบ NL ก็ไม่กลัวเกรงอีกต่อไป ปั้นวิชาความรู้ ปูทางสู่การเป็นแพทย์เต็มตัว

กว่าจะเป็นหมอได้ ไม่ใช่แค่การสอบเข้ามาเรียนแพทย์และเรียนครบ 6 ปี แต่กว่าจะเป็น แพทย์ที่ดีได้ต้องผ่านการสอบหลายสนาม โดยเฉพาะการสอบ NL ที่มีความสำคัญต่อการเป็น แพทย์ เพราะเรียกว่าเป็นบททดสอบก่อนการออกสู่สนามการเป็นแพทย์ในชีวิตจริง การเตรียม ตัวให้พร้อมก่อนยังไงก็เวิร์คกว่าด้วยคอร์ส ติวสอบใบประกอบแพทย์ คอร์สที่ช่วยให้นักศึกษา แพทย์ก้าวข้ามความกังวล เพิ่มทุกทักษะในการเป็นแพทย์ได้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสอบและการประกอบวิชาชีพ

 “ใบประกอบวิชาชีพ” หัวใจหลักของแพทย์     

ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีทักษะและมาตรฐานที่แตกต่าง กันไป เช่นเดียวกับการเป็นแพทย์ ที่ไม่ใช่แค่การสอบเข้ามาเรียนแพทย์เท่านั้น แต่ยังมีสิ่งที่เรียก ว่าการ “สอบใบประกอบวิชาชีพ” ที่ช่วยคัดกรองแพทย์ที่มีความพร้อมในการรักษาคนไข้ได้ใน ชีวิตจริง

โดยการสอบใบประกอบวิชาชีพนั้น เป็นการรับรองมาตรฐานและความรู้ความสามารถ ของการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์ ซึ่งใบประกอบวิชาชีพแพทย์ไทย (The National Licensing Eamination of Thailand : NLE) เปรียบได้ว่าเป็นการประเมินว่าแพทย์คนนั้น ๆ มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการเป็นแพทย์หรือไม่ เพราะต่อให้เป็นคนที่เรียนเก่ง ความรู้แน่น เข้าใจ ทุกระบบของการเป็นหมอ แต่หากสอบไม่ผ่านก็แสดงว่ายังไม่มีความพร้อมที่เพียงพอต่อการ เป็นแพทย์

       การเตรียมตัวด้วยการ ติวสอบใบประกอบแพทย์ หรือ ติวสอบ ศรว เป็นอีกหนึ่งการ เตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาแพทย์ทุกคนในประเทศไทย ที่ต้องสอบให้ผ่านจากการ ประเมินภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

จุดประสงค์ของการสอบ ศ.ร.ว. หรือ NL

       สำหรับการสอบ NL เป็นการประกันคุณภาพของแพทย์ที่จบใหม่ทุกคน และเป็น มาตรฐานของสถาบันการสอนแพทย์ในเมืองไทย หรือแม้กระทั่งแพทย์ในต่างประเทศก็ยังใช้ มาตรฐานเดียวกัน โดยขั้นตอนของการสอบ NL จะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ

 1. การสอบ NL-1
  หรือการสอบเพื่อการประเมินความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Basic Clinical Sciences) มีทั้งหมด 300 ข้อ ซึ่งเนื้อหาที่ใช้สอบก็มีหลากหลาย อาทิ Biochemistry and molecular biology, Biology of cells, Human development and genetics หรือแม้แต่ Endocrine System ซึ่งใน คอร์สเรียน nl ก็จะมีทั้งเนื้อหาสำคัญที่ต้องใช้ในการสอบ รวมถึง เทคนิคที่ช่วยในการสอบได้อย่างแม่นยำ ทั้งคนที่มีพื้นฐานแน่น และผู้เรียนที่ยังมีพื้นฐาน ไม่แน่นพอ
 1. การสอบ NL-2
  เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถของนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิก (Clinical Sciences) ข้อสอบมีทั้งหมด 300 ข้อ ซึ่งการสอบ NL-2 จะครอบคลุมองค์ความรู้ที่สำคัญ ๆ เช่น ภาวะปกติ และการดูแลทั่วไป, ภาวะผิดปกติจำแนกตามระบบอวัยวะและกลุ่มโรค,  การวินิจฉัยการเกิด และการแยกโรค

  นักศึกษาแพทย์ที่ ติวสอบใบประกอบแพทย์ สามารถเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสม และพื้นฐานที่มี โดยทางคณาจารย์ทีมหมอตัวจริงจาก Med Group จะช่วยเพิ่มความแม่นยำ ในการสอบ เพิ่มโอกาสการสอบผ่าน รวมถึงสามารถช่วยให้นักศึกษาแพทย์ ได้ทำความเข้าใจ ในเนื้อหา และนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 1. การสอบ NL-3
  ด่านสุดท้ายของการเรียนแพทย์ทั่วไป โดยการสอบ NL-3 จะเป็นการสอบเพื่อประเมิน ทักษะและหัตถการทางคลินิก โดยประเมินครอบคลุมทุกทักษะ ประกอบไปด้วยการสอบ 3 รูปแบบสำคัญ ได้แก่
 • การสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination) เป็นการทดสอบหลัก ที่มุ่งเน้นการวัดทักษะทางคลินิกและการสื่อสาร การตรวจร่างกาย ตลอดจนการสื่อสาร กับผู้ป่วยในระยะเวลาที่จำกัด และที่สำคัญคือ การแจ้งข่าวร้ายต่อคนไข้และญาติ เรียกง่าย ๆ ว่า เป็นการสอบที่ต้องมีทักษะทางจิตวิทยาประกอบด้วย
 • การสอบอัตนัยประยุกต์ หรือ MEQ (Modified Essay Questions) เป็นการสอบที่ สำคัญที่สุด ซึ่งนักศึกษาแพทย์หลาย ๆ คน มักสอบไม่ผ่าน เพราะข้อสอบส่วนมากมีการ พลิกแพลงได้ จึงอาจส่งผลให้นักศึกษาแพทย์เขียนคำตอบได้ไม่ถูกจุดประสงค์ ไม่ตรง ประเด็น ส่งผลให้โดนหักคะแนนทันที
 • การสอบรายยาว (Long Case Examination) หรือการสอบกับผู้ป่วยจริง ๆ จำนวน 2 ราย เป็นการนำเอาความรู้จากการสอบในสนามทั้งหมดมาประยุกต์ใช้จริง โดยอาจจะ ได้ผู้ป่วยนอก (OPD) หรือแม้แต่ผู้ป่วยใน (IPD) ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในคอร์ส ติวสอบใบประกอบแพทย์ หรือ ติวสอบ ศรว ของทาง Med Group นั้น ทางคณาจารย์แพทย์ก็ได้ออกแบบคอร์สที่ครอบคลุมมาให้ ด้วยการเรียนสดทาง ออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีสามารถเลือกเรียนได้ทั้งการสอบ NL-1, NL-2 และ NL-3 หรือการติว NL 3 ก็สามารถ ติว MEQ และ ติว OSCE ได้เช่นกัน 

See below for more articles

more articles from us for reading

Exam Prep

How to สร้างสมาธิ ไม่ต้องพึ่งอาหารเสริม ด้วยกฎ pomodoro

Med Advert

คอร์สสอนสด เต็มไวที่สุดแห่งปี ติว MEQ ติวที่ Med Group

Med Advert

เคลียร์ชัดให้หายสงสัย ทำไมคอร์สเรียน Med Group จึงมีราคาแพง

Med Advert

แนะนำ 3 คอร์สเรียน อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ กับอาจารย์หมอที่ Med Group