Med Center CU

Search

แนะนำ 3 คอร์สเรียน อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ กับอาจารย์หมอที่ Med Group

Latest Article

จะอยู่ที่ประเทศไทยหรือเรียนหมออยู่ที่ต่างประเทศ Med Group ก็ตอบโจทย์ ครบเรื่องการสอนสดกับ 3 คอร์สเรียนแนะนำที่สถาบันติวใบประกอบแพทย์แห่งเดียวในประเทศ ไทยที่มีอาจารย์หมอสอนสดตลอดหลักสูตร

เรียนอย่างไร, เรียนกับอาจารย์หมอท่านใด , รูปแบบการสอนอย่างไร ฯลฯ ให้ทุกความ กังวลใจหมดไป เพราะที่ Med Group เป็นสถาบันติวใบประกอบแพทย์ที่ให้นักศึกษาแพทย์ นิสิตแพทย์ทุกคน ได้ทบทวนเนื้อหา ซ้อมทำข้อสอบก่อนลงสนามสอบจริงโดยมีทีมอาจารย์ หมอ พร้อมด้วยทีมบุคลากร ระดับมืออาชีพที่ดูแล สอน พร้อมให้คำแนะนำ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งเพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด เพิ่มโอกาสทำคะแนนและเพิ่มโอกาสสอบผ่าน

ซึ่งนอกจากการ ติวสอบใบประกอบแพทย์ ติว MEQ ติว OSCE ติวสอบ ศรว ที่ Med Group ยังมีคอร์สเรียน nl ครบทั้ง NL1, NL2, NL3 ( MEQ , OSCE )

แนะนำ 3 คอร์สเรียน อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ กับทีมอาจารย์หมอ

Med Group นอกจากจะมีขั้นตอนการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของผู้เรียนก่อนเริ่มเรียน เริ่มติว มีการพูดคุยเพื่อพิจารณาถึงสภาพจิตใจนิสิตก่อนสอบ / หลังสอบ Med Group ยังมีสอน ครบตั้งแต่ NL1, NL2, NL3 สนามสอบที่ (ว่าที่) แพทย์ทุกคนต้องสอบให้ผ่าน 

คอร์สเรียน NL1, NL2, NL3 เรียนอะไรบ้าง ? 

1. คอร์ส NL1 แบ่งออกเป็น 3 คอร์ส ได้แก่ 30 ชม. 50 ชม. และ 70 ชม.

คอร์ส 30 ชม. : ติวเฉพาะข้อสอบอย่างเดียว, เฉลยข้อสอบ B1-B11, คัดข้อสอบที่ออกสอบ บ่อยที่สุด, อัพเดทข้อสอบรอบล่าสุด, เน้นเทคนิคหาคีย์เวิร์ด, เน้นเทคนิคการตัด Choice

เหมาะกับใคร : 

  • เหมาะกับผู้เรียนที่พื้นฐานดีแต่ประยุกต์โจทย์ไม่เป็น
  • สำหรับนิสิตผู้มีคะแนน สอบเกือบผ่าน
  • ผู้ที่มีผลสอบเปอร์เซ็นต์ไทล์อยู่ที่ประมาณ 70 %

คอร์ส 50 ชม. : ติวข้อสอบ + เนื้อหาบางบทเรียน, เฉลยข้อสอบ B1-B11, คัดข้อสอบที่ออก สอบบ่อยที่สุด, อัพเดทข้อสอบรอบล่าสุด, เน้นเทคนิคหาคีย์เวิร์ด, เน้นเทคนิคการตัด Choice

, เลือกทวนเนื้อหาได้เฉพาะบท, ทั้งหมด 5 บท จาก B1 – B11

เหมาะกับใคร : 

  • ผู้เรียนที่พื้นฐานไม่แน่นในบางบทเรียน
  • นิสิตที่คะแนนสอบอยู่ในระดับกลาง
  • ผู้ที่มีผลสอบเปอร์เซ็นต์ไทล์อยู่ที่ประมาณ 50 %

คอร์ส 70 ชม. : ติวข้อสอบ + เนื้อหา B1 – B11, เฉลยข้อสอบ B1-B11, คัดข้อสอบที่ออก สอบบ่อยที่สุด, อัพเดทข้อสอบรอบล่าสุด, เน้นเทคนิคหาคีย์เวิร์ด, เน้นเทคนิคการตัด Choice เลือกทวนเนื้อหาได้ทุกบท จาก B1 – B11 

เหมาะกับใคร : 

  • ผู้เรียนที่พื้นฐานอ่อน 
  • เหมาะกับนิสิตที่ไม่เคยผ่านการสอบ หรือคะแนนสอบต่ำ
  • ผู้ที่มีผลสอบเปอร์เซ็นต์ไทล์อยู่ที่ประมาณ 30 %

2. คอร์ส NL2 แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส : 40 ชม. และ 50 ชม.

40 ชม. :  เนื้อหาการเรียน อาทิ ภาวะปกติและการดูแลทั่วไป & ภาวะผิดปกติจำแนกตามระบบ อวัยวะ กลุ่มที่ 1 กลไกการเกิดโรค, การวินิจฉัยเบื้องต้น, การบำบัดรักษาได้อย่างทันท่วงที , รู้ข้อจำกัดของตนเองและปรึกษาผู้เชียวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์มากกว่าได้อย่างเหมาะสม ฯลฯ 

50 ชม. : เนื้อหาการเรียน อาทิ ภาวะปกติและการดูแลทั่วไป ภาวะผิดปกติจำแนกตามระบบ อวัยวะและกลุ่มโรค ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3โรคกลุ่มอาการ/ฉุกเฉิน (กลุ่มที่ 1) และโรคตามระบบ ฯลฯ 

3. คอร์ส NL 3 แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส : MEQ และ OSCE

MEQ  (modified essay question) : พาร์ทที่สำคัญที่สุดอันดับ 1 ที่นิสิตแพทย์ นักศึกษา แพทย์ส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน เพราะข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์โจทย์ ในคอร์สอาจารย์หมอจะมี ทริคที่นิสิตแพทย์ นักศึกษาแพทย์ สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เวลาเจอข้อสอบที่มีการ พลิกแพลง เพราะนิสิตแพทย์ นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่ มักเจอปัญหาเขียนคำตอบไม่ตรง จุดประสงค์ ไม่ตรงประเด็น ส่งผลให้นิสิตโดนหักคะแนนทันที 

สนใจคอร์ส NL1, NL2, NL3 ดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ทาง >> https://medcentercu.com/home/ 

See below for more articles

more articles from us for reading

Exam Prep

How to สร้างสมาธิ ไม่ต้องพึ่งอาหารเสริม ด้วยกฎ pomodoro

Med Advert

คอร์สสอนสด เต็มไวที่สุดแห่งปี ติว MEQ ติวที่ Med Group

Med Advert

เคลียร์ชัดให้หายสงสัย ทำไมคอร์สเรียน Med Group จึงมีราคาแพง

Exam Prep

รู้ก่อนเรียน คุณอยู่กลุ่มไหน? เริ่มติวอย่างมั่นใจ ทำข้อสอบได้ทันเวลา