med-logo

MEDCENTER THAILAND

NL Exam Preparation Center

สถาบันของเรามุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์
เข้าใจเนื้อหา และข้อสอบ ด้วยหลักสูตร
ของทีมอาจารย์แพทย์ภายที่ได้ทำการรวบรวม
คิดค้นวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์
และ้มีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนมากที่สุด
ทั้งในการใช้สอบ และใช้ประกอบวิชาชีพ

meq

พาร์ทเขียน พาร์ทที่สำคัญอันดับ 1 ที่จะทำให้นิสิตสอบไม่ผ่าน
การคิดวิเคราะห์โจทย์ และการแก้ไขปัญหาในการเจอข้อสอบ
ที่มีการพลิกแพลง ซึ่งมักจะประสบปัญหา เขียนไม่ตรงจุดประสงค์
ไม่ตรงประเด็น ส่งผลให้นิสิตโดนหักคะแนนทันที
โดยอาจารย์หมอของเราเข้าใจเป็นอย่างดีจึงได้จัดทำหลักสูตร
ที่เน้นการเข้าใจใช้วิธีการสอนให้นิสิตเข้าใจมากกว่า การจำข้อสอบ เป็นอาวุธติดมือไปจนถึงการประกอบอาชีพ ในอนาคต

EXAM WALKTHROUGH

เน้นโจทย์และเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ

exam technique focus

ทำโจทย์ด้วยเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ

osce

การสอบ osce จะต้องนำทักษะ Clinical skill มาใช้ไม่ว่าจะเป็นทักษะ
การแปลผลแลป การซักประวัติ การตรวจร่างกาย เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนเหมือนกับการติดกระดุมเสื้อ
หากติดผิดตั้งแต่เม็ดแรกจะทำให้เม็ดต่อ ๆ ไปผิดไปด้วย และที่มากไปกว่านั้นนอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วยังต้องมีทักษะ
จิตวิทยาอีกด้วย และทีมอาจารย์หมอของเราจะเน้นการสอน
ที่ใช้ได้จริง ถูกต้อง ถึงแม้นักศึกษาแพทย์จะเจอโจทย์แบบใด
ก็สามารถสอบผ่านไปได้อย่างแน่นอน

EXAM WALKTHROUGH

เน้นโจทย์และเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ

exam technique focus

ทำโจทย์ด้วยเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ

เลือก 1 เคสเพื่อลองทำทดสอบ

CHOOSE 1 CASE TO TRY OUR EXAM

แบบจำลองสถานการณ์นี้ทำเพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ทดลองเข้าสอบ
เสมือนจริง โดยจะมีโจทย์แต่ละเคสให้นิสิตได้ฝึกฝน
อ้างอิงมาจากโจทย์ในสนามสอบจริง

เคส A เริ่มต้นทำที่นี่

เคส B เริ่มต้นทำที่นี่

เคส C เริ่มต้นทำที่นี่

มั่นใจได้มากกว่าด้วยระบบซัพพอร์ทพลัส+

ONLINE ASSISTANT SUPPORT

สอบถามข้อมูลคอร์สของคุณกับเจ้าหน้าที่ของเรา

ONLINE CONSULTATION

ปรึกษาอาจารย์หมอของคุณออนไลน์

RAPID RESPONSE

ตอบทุกข้อสงสัยทุกช่องทางอย่างรวดเร็ว

ติดต่อเรา

Copyright © 2022 Med License Group Corperation. All rights reserved. สงวนสิทธิ์ทุกประการ ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นใด